Blog

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są chronione przepisami ustawy Kodeks Pracy. Niestety niektórzy pracodawcy próbują omijać przepisy i zwalniają swoich pracowników niezgodnie z prawem

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.