Zmiany w prawie pracy w 2021 roku

Od kilku lat, co roku w styczniu możemy zaobserwować wzrost, jeśli chodzi o kwotę brutto minimalnego wynagrodzenia. Wówczas, zarabiające najmniej osoby, mogą liczyć na nieco wyższe zarobki, jako że przedsiębiorca zmuszony jest wystawić im aneks do umowy i podwyższyć stawkę.


Zmiany w prawie pracy od 2021 roku

 

W kolejnym roku nie będzie inaczej – od stycznia każda osoba otrzyma wyższe wynagrodzenie. Podwyższy się zarówno wypłata dla osób pracujących na etacie na podstawie umowy o pracę, jak i w ramach zlecenia. Jeśli chodzi o wypłatę dla etatowców - wzrośnie ona o 200 zł brutto. W związku z tym, na aneksach do umów czy na nowych umowach zawieranych od 1 stycznia 2021 na umowie musiała będzie widnieć kwota co najmniej 2800 zł. Jeśli chodzi o osoby, które wykonują obowiązki w oparciu o tak zwaną “śmieciówkę”, to także nie zostaną one poszkodowane – zmiany w prawie to również podwyższenie stawki godzinowej. Wynosić ona będzie 18 zł 30 gr brutto, czyli o 1,30 zł więcej niż w tym roku.

Czytaj również: Tarcza antykryzysowa


Co z osobami pracującymi w nocy?

 

W wielu branżach konieczne jest wykonywanie obowiązków w godzinach nocnych. Według prawa, są to godziny pomiędzy 21:00 a 7:00. Osoby zatrudnione w takich branżach mogą liczyć na dodatek, dzięki któremu za każdą godzinę nocną otrzymują nieco wyższe wynagrodzenie – ma być to rekompensata za mniej przyjazne warunki i wymuszoną zmianę trybu życia. W 2021 roku, dzięki podwyższeniu innych wynagrodzeń, podwyższony został również ten dodatek i wynosi ok. 3 zł z groszami brutto na godzinę.

 


Jak zmieniane jest prawo pracy?

 

Decyzja o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia znana jest już od 15 lipca, kiedy podejmują ją stosowne organy. Następnie, do 15 września musi być ona ogłoszona w Monitorze Polskim. W 2021 roku płaca minimalna wynosić będzie 107,7% najniższego wynagrodzenia z 2020 roku. W związku z tym, że daty ogłoszeń są znane, warto zainteresować się i co roku sprawdzać postanowienia związane z tymi przepisami - zarówno będąc osobą zatrudnioną, jak i przedsiębiorcą.


Zmiany w prawie pracy, nie tylko te obowiązujące od 2021 roku ale również wszystkie inne warto śledzić na bieżąco, aby wiedzieć, czy nasza umowa jest zgodna z przepisami.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.