Prawo pracy - Rzeszów

Prawo pracy to specjalizacja naszej kancelarii. Świadczymy usługi doradztwa z zakresu prawa pracy i BHP. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, kierowaną do przedstawicieli działalności prowadzonych w ramach różnych form prawnych.

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi doradcze z zakresu prawa pracy, ale również o charakterze biznesowym. Dobieramy rozwiązania najlepsze pod kątem obowiązujących norm i przepisów, w sposób w pełni zaspokajający bieżące potrzeby biznesowe naszych Klientów. Współpracujemy z Działami Personalnymi przedsiębiorstw, udzielając wskazówek dotyczących polityki personalnej i jej kształtowania. Doradzamy optymalne rozwiązania problemów, które zgodne są z aktualnie obowiązującym prawem, ale również idą w parze z założeniami i celami firmy, a także jej wymogami biznesowymi oraz etycznymi.

Bieżąca obsługa Klienta z zakresu prawa pracy i BHP obejmuje:

 • stały kontakt telefoniczny i mailowy, zapewniający szybkie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości natury prawnej;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz rekomendacji zgodnych z biznesowymi założeniami przedsiębiorstwa;
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed Państwową Inspekcją Pracy w przypadku kontroli;
 • przeprowadzanie audytów z zakresu prawa pracy, w tym audytu otwarcia, akt osobowych, dokumentacji personalnej, audytu z zakresu czasu pracy oraz inne, w zależności od potrzeb klienta.

Szczegółowy zakres wsparcia z zakresu prawa pracy

Współpracując z przedsiębiorcami, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Dopasowujemy zakres wsparcia z zakresu prawa pracy do bieżącej sytuacji firmy i aktualnych oczekiwań naszych Klientów. Odpowiadamy na bieżące potrzeby Państwa firmy. Proponujemy szeroki zakres usług z zakresu obsługi prawnej firm.

W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości, dotyczących interpretacji przepisów prawnych lub innych zagadnień związanych z naszą działalnością, udzielamy błyskawicznych odpowiedzi. Ustne porady dostępne są niezwłocznie, podczas rozmowy z Klientem. Pisemne odpowiedzi dostarczane są w ciągu dwóch dni od przesłania zapytania do naszej kancelarii. Zarówno podczas pisemnych, jak i ustnych konsultacji, rozpatrujemy aktualną sytuację firmy oraz rekomendujemy rozwiązania najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa.

Sporządzamy szczegółowe opinie prawne dla naszych Klientów. Podczas ich przygotowywania uwzględniamy obecną sytuację przedsiębiorstwa, a także wartości i potrzeby biznesowe Klienta. Proponujemy wybór konkretnych rozwiązań, jednocześnie analizując wszystkie dostępne możliwości. Nasze opinie obejmują również ocenę ryzyka biznesowego, jakim obarczone są możliwe rozwiązania.

Zajmiemy się sporządzeniem kompletnej dokumentacji dla pracowników w przypadkach:

 • wymaganego zachowania poufności,
 • powierzania mienia pracownikom,
 • powstrzymania się od świadczenia konkurencyjnych usług,
 • innych sytuacjach, zależnych od aktualnych potrzeb Klienta.

Na życzenie przedsiębiorcy, służymy wsparciem w zakresie procesów rozwiązywania umów z kluczowymi pracownikami. Pozostajemy do dyspozycji także w sytuacjach, gdy negocjowane są warunki rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Zajmujemy się tworzeniem wewnątrzzakładowej dokumentacji, stanowiącej źródło prawa pracy w przedsiębiorstwie. Wyróżnić tu można dokumenty takie jak:

 • Regulamin pracy,
 • Regulamin wynagrodzeń,
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Układy zbiorowe pracy.

Uwzględniamy w nich wszelkie prawne aspekty, jak również obieg dokumentacji w firmie, a także zasady ochrony danych osobowych.

Nasza kancelaria zajmie się także sporządzeniem dla Państwa umów cywilnoprawnych z pracownikami, w tym:

 • umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują również wsparcie z zakresu prawa cywilnego.

Konsultacje dotyczące bieżących spraw firmy możliwe są w siedzibie naszej kancelarii lub podczas spotkania w firmie Klienta. Ich tematyka uwzględnia pełny zakres przepisów prawa pracy, w tym podpisywania i rozwiązywania umów z pracownikami, a także warunków bezpieczeństwa pracy oraz jej czasu.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.