Obsługa prawna firm Rzeszów

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną firm w Rzeszowie i nie tylko. Przede wszystkim specjalizujemy się w doradztwie prawnym dotyczącym tworzenia, funkcjonowania i likwidacji spółek oraz innych podmiotów gospodarczych. Pomagamy również w przygotowywaniu i analizowaniu umów handlowych, a także reprezentujemy naszych klientów w negocjacjach z kontrahentami czy przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przedmiotem usług, które świadczymy na rzecz naszych Klientów, jest pomoc prawna dotycząca działalności gospodarczej, w szczególności prawnej ochrony pracy. Zapewniamy również wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (HR twardy i miękki). Kontrolujemy przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zleconym nam przez Klientów (obsługa prawna, w tym wykonywanie zadań służby BHP). Pomoc prawna ma zapewnić prawidłową ochronę interesów prawnych Państwa przedsiębiorstwa, w granicach wynikających ze zleconego naszej kancelarii zakresu obsługi prawnej w danej sprawie.

Postępowanie administracyjne i reprezentacja przed organami kontrolnymi

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu administracyjnym (kontrolnym) przed wszelkimi organami kontrolnymi, w szczególności organami Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, nasza kancelaria upoważniona jest do składania oświadczeń wiedzy i woli oraz podejmowania decyzji i czynności prawnych w związku z uczestnictwem w postępowaniu administracyjnym. Państwa pełnomocnictwo upoważnia nas także do:

  • wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniu administracyjnym (odwołania, skargi, wnioski),
  • składania oświadczeń o przystąpieniu do postępowania odwoławczego i skargowego,
  • wnoszenia opozycji i sprzeciwów,
  • podpisania protokołów kontroli;

Postępowanie cywilne w zakresie sporów z zakresu prawa pracy

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną również podczas sytuacji konfliktowych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników, w tym:

  • dotyczących zawierania umów o pracę;
  • rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Państwa firmy, zarówno za wypowiedzeniem, jak również bez wypowiedzenia;
  • w sporach przed Sądami Powszechnymi.

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, podejmiemy się sporządzenia wszelkich pism i dokumentów z zakresu prawa pracy w imieniu Klienta.

Kompleksowa obsługa prawna dla przedsiębiorców – Rzeszów

Decydując się na współpracę z naszą kancelarią, przedsiębiorcy mogą liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie prawne, dostosowane do indywidualnych potrzeb ich firmy. Jesteśmy świadomi, że każda firma ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego staramy się dostosować nasze usługi do specyfiki działalności każdego klienta. Współpracując z nami, przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojej firmy, mając pewność, że wszelkie aspekty prawne są odpowiednio zabezpieczone.

Naszym głównym celem jest zapewnienie naszym klientom skutecznej ochrony ich interesów prawnych. W tym celu, oprócz bieżącej obsługi prawnej, oferujemy również pomoc w przypadku sporów sądowych czy negocjacji z kontrahentami. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować interesy naszych klientów, zarówno na etapie postępowania przed sądem, jak i w trakcie mediacji czy negocjacji.

W Rzeszowie nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla firm, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego i umówienie się na spotkanie w celu omówienia szczegółów współpracy!

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.