Polityka prywatności korzystania ze strony internetowej

Witamy na stronie Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski. Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do strony internetowej i prosimy o ich uważne przeczytanie.

Warunki zawierają informacje o tym, w jaki sposób można korzystać z treści zamieszczonych na stronie internetowej, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie pliki cookie są używane na tej stronie internetowej. Poniższe odniesienia do "Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski", "nas" lub "my" odnoszą się do Kancelarii Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski (dostawcy tej strony).

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych.

Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do Kancelarii Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski i są chronione przez międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Treści na stronie internetowej są Ci udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, akceptujesz warunki i postanowienia. Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści ze strony może naruszać prawa autorskie i może podlegać czynnościom sądowym.

Wykorzystanie treści na stronie internetowej

Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski.

Po zapoznaniu się z treścią strony internetowej, Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski pozwala w razie potrzeby na tworzenie tymczasowych kopii treści na tej stronie internetowej. Możesz również wydrukować treści ze strony internetowej, o ile będzie uzasadnione dla użytku osobistego, jak również podawać link do naszej strony internetowej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji na stronie internetowej jest zabronione.

Podczas wykonywania kopii informacji na stronie internetowej nie można modyfikować informacji ani usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski.

Wyłączenia

Informacje na stronie internetowej są ogólne i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny i wyłączny powód podejmowania ważnych decyzji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby strona była dokładna, kompletna i aktualna, ale zawsze istnieje ryzyko, że literówki, wpływy zewnętrzne i błędy techniczne powodują wprowadzanie w błąd. Oznacza to, że Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski nie może zagwarantować i nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.

Jeśli Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski udostępnia link do strony internetowej osoby trzeciej, ten link ma jedynie pomóc użytkownikowi, a Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji na takiej stronie internetowej.

Materiał od użytkowników

Wszystkie materiały i komunikaty przekazywane lub publikowane na tej stronie internetowej w związku z korzystaniem z funkcji na stronie będą uznawane za jawne. Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski ma prawo do korzystania z takich materiałów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Podczas korzystania ze strony internetowej użytkownik nie może dostarczać żadnych materiałów ani informacji, które są niezgodne z prawem, mogą być postrzegane jako obraźliwe, stanowią działalność marketingową lub w inny sposób mogą być postrzegane jako nieodpowiednie. Treści takie zostaną usunięte ze strony internetowej, a my zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia świadczenia usług na stronie internetowej, do których użytkownik mógł przystąpić.

W przypadku, gdy materiały i wiadomości przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej zawierają dane osobowe, zastosowanie mają dane określone w sekcji Przetwarzanie danych osobowych poniżej.

Różne

Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski może zmienić niniejsze warunki korzystania w dowolnym czasie, zdecydować o wyświetlaniu lub usuwaniu postów i treści na stronie internetowej i / lub zamknięciu strony internetowej. Jeśli warunki użytkowania ulegną zmianie, zostaniesz o tym poinformowany przez umieszczenie nowej wersji na stronie internetowej. Dlatego prosimy o bieżące zapoznawanie się z aktualizacjami wszelkich nowych wersji warunków.

Przetwarzanie danych osobowych

Wprowadzenie

Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych. W obrębie UE / EOG ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od maja 2018 r.[1]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz skorzystać ze swoich praw, jak określono poniżej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Termin "dane osobowe" odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Ciebie jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.

W Kancelarii Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazałeś, wyłącznie w celu administrowania zapytaniami od Ciebie i umowami z Tobą, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami. Może to na przykład dotyczyć rejestracji zainteresowania naszymi projektami.

Wreszcie, dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, aby zobaczyć, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw naszej witryny.

Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych

Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski przetwarza dane osobowe użytkownika strony internetowej, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem Państwa danych osobowych, takie jak zainteresowanie marketingiem samych odwiedzających naszą stronę internetową lub zainteresowanie rozwojem naszej strony internetowej lub naszymi produktami i / lub usługami. Gdybyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, uzyskamy Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.

Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały.

Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych

Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski chroni Twoje dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych

Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, analizie danych lub statystykach. Realizacja tych usług może oznaczać, że nasi partnerzy, będą mogli uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Firmy przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu muszą zawsze podpisać z nami umowę, abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych nawet w relacjach z naszymi partnerami.

Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski może również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.

Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski nie ujawni Twoich danych osobowych w zakresie innym niż opisany w tej sekcji.

Linki zewnętrzne

Te informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą danych o Tobie, które Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski przetwarza w ramach naszej witryny. Nasza strona internetowa może czasami zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług, nad którymi nie sprawujemy kontroli. W przypadku skorzystania z linku do zewnętrznej witryny internetowej zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacji o plikach cookie, które dotyczą danej witryny internetowej.

Twoje prawa i prawo do złożenia skargi

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych masz prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać, aby Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski przerwała przetwarzanie i usunęła Twoje dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami poprzez dane kontaktowe podane poniżej. W każdej chwili jesteś również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Szczegóły kontaktu

Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski
35-222 Rzeszów, ul. Okulickiego 12
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kancelariadrozdowski@gmail.com

Informacje na temat plików cookie i sposobów ich unikania

Kancelaria Prawa Pracy i BHP Witold Drozdowski wykorzystuje pliki cookie.

Używamy plików cookie na naszej stronie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu podczas przeglądania i korzystania z witryn internetowych lub innych usług online w celu, na przykład ułatwienia niektórych funkcji.

Używamy ciasteczek, aby poprawić komfort użytkownika, wybrać język, zagregować statystyki dotyczące liczby odwiedzających stronę i uzyskać dane o tym, jak strona jest używana. Dane te pozwalają nam opracować i zoptymalizować stronę internetową.

Pliki cookie są czasami wykorzystywane do zbierania danych uważanych za dane osobowe, takich jak adresy IP i dane powiązane z adresem IP, ale nie dane osobowe, które można bezpośrednio przypisać Tobie jako osobie fizycznej. Celem jest tworzenie spersonalizowanych i istotnych treści dla Ciebie jako odwiedzającego.

Pliki cookie mogą być usuwane automatycznie, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę internetową (tak zwane "pliki cookie sesji"/”session cookies”) lub przechowywane na komputerze użytkownika, aby ułatwić przyszłe wizyty w witrynie (tak zwane "trwałe pliki cookie" / „permanent cookies). Stałe pliki cookie będą również automatycznie usuwane po określonym czasie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.