Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria świadczy wsparcie, jeśli chodzi o różne gałęzie przepisów prawa. Główny profil naszego zespołu to przepisy związane z pracą oraz zatrudnieniem. Świadczymy także pomoc, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju postępowania cywilne oraz administracyjne. W ramach naszej pomocy, możliwa jest także obsługa i doradztwo, które obejmuje tworzenie spółek z o.o., komandytowych czy też działalności zarówno jednoosobowych, jak i dużych korporacji.

 

Prawo pracy

W ramach naszych świadczeń i obsługi, wsparcie mogą uzyskać zarówno Klienci indywidualni, jak i korporacyjni. Pomoc możliwa jest w wielu aspektach, między innymi, jeśli chodzi o:

  • udzielanie porad oraz przygotowywanie opinii związanych z przepisami w miejscu zatrudnienia,
  • porady związane z funkcjonowaniem miejsca pracy oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów, takich jak np. umowy o pracę lub zlecenie,
  • sporządzanie regulaminów i innych dokumentów koniecznych w każdym przedsiębiorstwie oraz przygotowanie wszelkich formularzy, które muszą być wypełniane przez pracowników,
  • przekształcanie spółki lub łączenie się dwóch lub więcej firm w jedną.

 

Postępowanie administracyjne

Nasze wsparcie to nie tylko doradztwo i obsługa, jeśli chodzi o pracodawców oraz przepisy obowiązujące w firmach. Świadczona przez nas pomoc jest skierowana także do osób, które poszukują doradztwa w ramach sytuacji związanych z postępowaniem administracyjnym. Możliwe jest skorzystanie z naszych porad, które obejmują m.in.:

  • konsultacje i przygotowywanie wszelkiego rodzaju wniosków, np. o zmianę decyzji administracyjnej lub o stwierdzenie nieprawidłowej lub nieważnej decyzji,
  • sporządzanie skarg, które będą skierowane do sądów,
  • przygotowywanie środków zaskarżenia, jeśli chodzi o decyzje i postanowienia organów administracyjnych.

 

Obsługa prawna

W ramach świadczonej pomocy, możliwy jest również consulting prawny, który jest kierowany zarówno do przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych. Umożliwia on pełną obsługę danego podmiotu, niezależnie od potrzeb i wymagań danej spółki lub osoby. Możliwa jest również współpraca kancelarii z różnymi innymi firmami, takimi jak biura tłumaczeń przysięgłych czy notariusze.

Kompleksowa obsługa prawna

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.