Kompleksowa obsługa prawna - Rzeszów

Kompleksową obsługę prawną oferujemy przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym. Świadczymy wsparcie z zakresu różnych gałęzi prawa. Główny profil działalności naszego zespołu to przepisy związane z pracą oraz zatrudnieniem. Świadczymy także pomoc, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju postępowania cywilne oraz administracyjne. W ramach naszych usług, możliwa jest również obsługa i doradztwo prawne, które obejmuje tworzenie spółek z o.o., komandytowych czy też działalności – zarówno jednoosobowych, jak i dużych korporacji.

Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych i korporacyjnych

W ramach naszych świadczeń i kompleksowej obsługi prawnej, wsparcie mogą uzyskać zarówno Klienci indywidualni, jak i korporacyjni. Pomoc możliwa jest w wielu aspektach, między innymi w zakresie:

  • udzielania porad oraz przygotowywania opinii związanych z przepisami w miejscu zatrudnienia;
  • porad związanych z funkcjonowaniem miejsca pracy oraz pomocy w przygotowaniu dokumentów, takich jak np. umowy o pracę lub zlecenie;
  • sporządzania regulaminów i innych dokumentów koniecznych w każdym przedsiębiorstwie oraz przygotowania wszelkich formularzy, które muszą być wypełniane przez pracowników.

Udzielimy również kompleksowego wsparcia przy przekształcaniu spółki lub łączeniu się dwóch lub więcej firm w jedną.

W ramach świadczonej pomocy, możliwy jest również consulting prawny, który kierujemy zarówno do przedsiębiorstw, jak i Klientów indywidualnych. Umożliwia on pełną obsługę danego podmiotu, niezależnie od potrzeb i wymagań danej spółki lub osoby. Możliwa jest również współpraca kancelarii z różnymi innymi firmami, takimi jak biura tłumaczeń przysięgłych czy notariusze.

Wsparcie podczas postępowania sądowego i urzędowego

Nasze wsparcie to nie tylko doradztwo i obsługa, jeśli chodzi o pracodawców oraz przepisy obowiązujące w firmach. Świadczona przez nas pomoc jest skierowana także do osób, które poszukują kompleksowej obsługi prawnej w ramach sytuacji związanych z postępowaniem administracyjnym. Możliwe jest skorzystanie z naszych porad prawnych, które obejmują m.in.:

  • konsultacje i przygotowywanie wszelkiego rodzaju wniosków, np. o zmianę decyzji administracyjnej lub o stwierdzenie nieprawidłowej lub nieważnej decyzji;
  • sporządzanie skarg, które będą skierowane do sądów;
  • przygotowywanie środków zaskarżenia, jeśli chodzi o decyzje i postanowienia organów administracyjnych.

Podejmiemy się prowadzenia spraw i reprezentowania naszych Klientów podczas postępowań cywilnych, dotyczących prawa pracy, relacji między pracownikami i pracodawcami, ale również związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Oferujemy wsparcie podczas postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy administracji państwowej. Obejmuje ono reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli, jak również przygotowanie stosownej dokumentacji. Proponujemy również wsparcie podczas wdrażania zaleceń, a w razie konieczności także sporządzanie odwołania od decyzji organów nadzorujących.

Kompleksowa obsługa prawna - Rzeszów

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.