Porady prawne

Nasi Partnerzy biznesowi otrzymują od nas pomoc prawną w pełnym zakresie, we wszystkich dziedzinach prawa i wszystkich aspektach niezbędnych w działalności gospodarczej, w szczególności.

O co dbamy:

  • o długoletnie bezpieczeństwo prawne
  • o prawidłowość formalną wszystkich dokumentów wychodzących z firmy
  • o przestrzeganie zasad wewnętrznej polityki w firmie
  • tworzymy ramy bezpiecznego funkcjonowania w obrocie, unikając zbędnej biurokracji
  • rekomendujemy najlepsze rozwiązania prawno-biznesowe
  • działamy sprawnie i szybko
  • współpracujemy z kancelariami notarialnymi, rzecznikami patentowymi, tłumaczami przysięgłymi, pracownikami naukowymi
  • systematycznie i systemowo szkolimy pracowników firmy
  • management firmy otrzymuje bieżącą informację o zmianach w prawie mogących mieć wpływ na działalność firmy
  • dokonujemy obiektywnej analizy prawnej polegającej w głównej mierze na kontroli podejmowanych w danym przedsiębiorstwie czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych i ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach oferowanego wsparcia udzielamy pomocy w postaci porad prawnych w formie ustnej oraz pisemnej, po zapoznaniu się z sytuacją. Podejmujemy działania mając możliwie najszerszy i najdokładniejszy jej obraz, dlatego na spotkanie prosimy Klientów o przygotowanie możliwie najobszerniejszego materiału oraz przygotowanie się do rozmowy, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować w danej sytuacji. Opieramy się na aktualnych przepisach prawa, przedstawiając w poradach prawnych możliwe ścieżki wyjścia z danej sytuacji zgodnie z możliwymi drogami prawnymi. Mamy na względzie również niepisane zasady etosu zawodowego, dochowując tajemnicy zawodowej. W naszym zespole praktykujemy pomoc opartą na wysokiej kulturze osobistej, zapewniając poufność oraz dyskrecję przy udzielaniu porad prawnych, jak też innych czynnościach z szeroko rozumianego zakresu consultingu prawnego.

W chwili obecnej świadczymy bieżącą stałą obsługę prawną dla kilkudziesięciu przedsiębiorców działających w różnych formach organizacyjno-prawnych, od dużych międzynarodowych korporacji po przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Możemy zaoferować konsulting prawny w ramach stałej obsługi lub w formie pomocy doraźnej firmom z różnych branż z sektora małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Pomimo lokalizacji kancelarii w Rzeszowie, jesteśmy otwarci na Klientów z terenu całej Polski.

Consulting prawny

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.