Co warto wiedzieć na temat rozwiązania spółki?

Co roku rozwiązywanych jest wiele spółek. Może to być wynikiem ich nierentowności i podjęciu decyzji o upadłości, upływu czasu, na jaki spółka została zawarta, decyzji wspólników o rozwiązaniu współpracy, czy jeszcze innych sytuacji. Co warto wiedzieć o rozwiązywaniu spółki?

Co warto wiedzieć na temat rozwiązania spółki?

Czym jest rozwiązanie spółki?

Rozwiązanie spółki to moment, w którym zostaje ona wykreślona z KRS i traci zdolność sądową. Uchwałę o rozwiązaniu spółki podejmują wspólnicy lub akcjonariusze. W przypadku spółek osobowych uchwałę muszą podpisać wszyscy wspólnicy, a w przypadku spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych konieczna jest uchwała zgromadzenia walnego lub zgromadzenia pracowników. Spółkę może rozwiązać również sąd. Wyrok o rozwiązaniu spółki jest orzekany np. wtedy, gdy jeden ze wspólników nie zgadza się na rozwiązanie spółki. Podczas rozwiązywania spółki warto skorzystać z consultingu prawnego – cała procedura jest stosunkowo skomplikowana, a poprowadzona nieprawidłowo może się przedłużać. Czasami lepszą decyzją jest zawieszenie działalności spółki, by ostateczną decyzję o jej rozwiązaniu lub likwidacji podjąć po określonym czasie.

Jakie dokumenty potrzebne są do rozwiązania spółki?

Aby złożyć wniosek o rozwiązanie spółki, wspólnicy spółki muszą wypełnić formularz KRS-X2 i uiścić obowiązkowe opłaty. Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłat, oświadczenie o braku aktualnie toczących się postępowań wobec spółki, informację o zaspokojeniu wszelkich wierzytelności przez spółkę oraz oczywiście uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia jej likwidacji i wyznaczeniu przechowawcy jej dokumentów. Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS członkowie spółki mogą jeszcze podjąć uchwałę o jej dalszym istnieniu.

Czytaj także: Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.