Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Trudno znaleźć osobę, która nie słyszałaby o istnieniu tajemnicy adwokackiej. Czy dotyczy ona wszystkich adwokatów? W jakich sprawach obowiązuje i czy są od niej jakieś wyjątki? Sprawdź, w jakich sytuacjach adwokat ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Tajemnica adwokacka a prawo o adwokaturze

Tajemnica adwokacka to termin prawniczy pochodzący z ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze. Ustawa określa prawa i obowiązki związane z pracą adwokata oraz wskazuje zasady obowiązywania tajemnicy adwokackiej.

Tajemnica adwokacka obowiązuje każdego adwokata, zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i dyscyplinarnym lub karnym. Adwokat musi zachować w tajemnicy wszystko, co jest związane z udzielaniem pomocy prawnej. Zasada ta nie może być ograniczona w czasie, a adwokat nie może ujawnić informacji zdobytych podczas pracy, nawet jeśli postępowanie zostanie zakończone. Nie może też zostać zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, które zdobył w ramach udzielania porad prawnych lub prowadząc sprawę.

Tajemnica adwokacka – czy są wyjątki?

Choć prawo jasno określa obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej, ustawodawstwo przewiduje dwa wyjątki, kiedy tajemnica zawodowa może nie obowiązywać. Adwokat uzyskuje zwolnienie z tajemnicy adwokackiej tylko w przypadku, kiedy wejdzie w posiadanie informacji dotyczących przepisów o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub określonych przepisów z zakresu ordynacji podatkowej.

Co grozi za złamanie tajemnicy adwokackiej?

Zachowanie tajemnicy zawodowej nie jest prawem, a obowiązkiem adwokata. To oznacza, że musi jej bezwarunkowo przestrzegać. Co więcej, za złamanie tajemnicy adwokackiej grożą surowe konsekwencje. Może to być odpowiedzialność dyscyplinarna lub odszkodowawcza. Prawo przewiduje też karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Aby przestępstwo mogło być ścigane, pokrzywdzony musi złożyć odpowiedni wniosek. Do ujawnienia nie zaliczają się informacje, które już wcześniej były jawne.

Czytaj też: Czym jest prawo patentowe?

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.