Czym jest prawo patentowe?

Firmy, które wypuszczają na rynek innowacyjne produkty i technologie, z oczywistych względów nie chcą dzielić się swoimi wynalazkami z konkurencją. Aby uchronić się przed kopiowaniem pomysłu, mogą oni wykorzystywać prawo patentowe. Czym ono jest?

Czym jest prawo patentowe?

Czym jest patent i wynalazek?

Patent nadany przez odpowiedni urząd (w Polsce jest to Urząd Patentowy) uprawnia wynalazcę do wyłącznego korzystania z danego wynalazku w celach zarobkowych i zawodowych przez określony czas. Patent jest jednak zbywalny. Wynalazca może przenieść go na inny podmiot, a w razie jego śmierci – podlega on dziedziczeniu. Ciekawostką jest fakt, że w polskim prawie nie istnieje szczegółowa definicja tego, czym jest wynalazek. Uznaje się go wytwór ludzkiego umysłu i dowolne rozwiązanie o charakterze technicznym. Wynalazkiem może być produkt, urządzenie, sposób czy zastosowanie. Za wynalazek nie mogą być jednak uznane m.in. odkrycia i teorie naukowe, wytwory o charakterze estetycznym, gry, programy do maszyn cyfrowych, przedstawienia informacji, plany i metody dotyczące działalności gospodarczej lub umysłowej oraz wytwory, których nie da się wykorzystać w świetle przyjętych zasad nauki.

Czytaj też: Na czym polega obsługa prawna firm?

Przed czym chroni prawo patentowe?

Aby uzyskać patent, przedsiębiorca musi przygotować dokumentację zgłoszeniową do urzędu i określić zakres żądanej ochrony wynalazku. Podmiot posiadający patent na dany wynalazek może zakazać osobom trzecim korzystanie z niego w celach zawodowych lub zarobkowych (w tym m.in. wprowadzanie do obrotu, importowania itp.). W dochodzeniu swoich praw może pomóc jej kancelaria prawna. Osoba trzecia może za to wystąpić do właściciela patentu o licencje na korzystanie z wynalazku. Po 3 latach od uzyskania patentu jego właściciel nie może zakazać korzystania z wynalazku w celach państwowych, naukowych, badawczych lub dla dobra interesu społecznego. Patent jest ograniczony terytorialnie. Wynalazek można zgłosić nie tylko w kraju, ale też objąć procedurą regionalną (Europejski Urząd Patentowy) lub światową (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej)

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.