Jakie elementy musi bezwzględnie zawierać umowa o pracę?

Wciąż często można usłyszeć o problemie zatrudniania pracowników na tzw. umowach śmieciowych zamiast na umowach o pracę. Pracownicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że to właśnie umowa o pracę zapewnia im należytą ochronę i godną emeryturę. Jakie elementy powinna ona zawierać, by spełniała wszystkie wymagania prawne?

Jakie elementy musi bezwzględnie zawierać umowa o pracę?

Najważniejsze elementy umowy o pracę

O tym, jakie informacje powinny znaleźć się w umowie o pracę, można przeczytać w Ustawie Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94). Musi ona być zawarta na piśmie. W umowie o pracę muszą znaleźć się przede wszystkim:

 • Oznaczenie stron umowy (dane pracownika i pracodawcy);
 • Rodzaj umowy (na czas określony, nieokreślony, zastępstwo, okres próbny itp.);
 • Datę zawarcia umowy;
 • Warunki pracy i płacy, czyli:
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • miejsce wykonywanej pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • wynagrodzenie za pracę (ze wskazaniem składników wynagrodzenia).

Brak wszystkich wymaganych elementów może sprawić, że umowa o pracę jest nieważna.

Co jeszcze warto wiedzieć o wymaganiach dotyczących umowy o pracę?

Pracodawca w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, zgodnie z prawem pracy, dodatkowo powinien poinformować pracownika o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat, wymiarze urlopu wypoczynkowego, okresie wypowiedzenia danej umowy i układzie zbiorowym pracy. W umowie mogą znaleźć się też dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami, jednak zawsze muszą być zgodne z Kodeksem Pracy (nie mogą być dla danej osoby gorsze). Warto pamiętać, że wszelkie zmiany dotyczące warunków zatrudnienia danego pracownika powinien on otrzymać na piśmie, najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu ich wejścia w życie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej kancelarii w Rzeszowie. 

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.