Co zrobić jeśli zwolnienie z pracy jest niesłuszne?

Chociaż prawo pracy ma z założenia chronić pracowników, wciąż można spotkać się z nieuczciwymi pracodawcami, którzy zwalniają swoich podwładnych, omijając przepisy. Część zwolnionych osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą one wnieść odwołanie do sądu pracy. Przysługuje im roszczenie o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie. Podstawę prawną do tego stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94).

Co zrobić jeśli zwolnienie z pracy jest niesłuszne?

Decyzja sądu pracy

Po złożeniu przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę sąd orzeka o jego przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu, jakie ma wypłacić mu były pracodawca. Jeśli istnieją przesłanki, że przywrócenie pracownika do pracy jest bezcelowe lub niemożliwe, sąd orzeka o wypłaceniu odszkodowania. Za bezpodstawne zwolnienie pracownika uważa się m.in. niezachowanie odpowiedniej formy wypowiedzenia, niepoinformowanie pracownika o przysługujących mu środkach prawnych w tej sytuacji, skrócenie okresu wypowiedzenia, czy zwolnienie osoby objętej szczególną ochroną przed wypowiedzeniem.

W przypadku wątpliwości co do zwolnienia z pracy zawsze warto skonsultować się z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy i tam szukać pomocy. Doświadczony adwokat oceni możliwość złożenia odwołania do sądu i przygotuje odpowiednie pisma.

Zobacz: Jak odwołać się do sądu pracy?

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania zależna jest m.in. od tego, ja długo pracownik pozostawał bez pracy. Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższe, niż otrzymałby, pracując podczas okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik powrócił do pracy, pracodawca będzie musiał wypłacić mu odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy. Podobnie jak w powyższym przypadku, wynosi ono sumę wynagrodzeń za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższą niż zarobiłby podczas pracy na wypowiedzeniu. Wysokość odszkodowania osób chronionych szczególnie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy – są to kobiety w ciąży, związkowcy, osoby w okresie chronionym ze względu na wiek.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.