Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników

W lipcu 2020 roku, w przepisach pojawiły się istotne zmiany, jeśli chodzi o delegowanie pracowników do wykonywania swoich obowiązków poza granicami kraju. Jakie prawo obowiązuje firmy w chwili obecnej i czy jest ono korzystniejsze dla osoby zatrudnionej?


Przepisy dotyczące delegowania pracowników

 

Jedną z głównych zmian, jakie zostały wprowadzone, jest fakt, że taki “wyjazd służbowy” może trwać maksymalnie 12 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach – 18 miesięcy. Nie ma więc możliwości, aby osoba zatrudniona przez daną firmę mogła przebywać będzie na terenie innego państwa i tam wykonywać swoje zadania przez dłużej niż półtora roku - jeśli jednak jest to konieczne, nowe prawo wymagało będzie, aby zasady, na których jest ona zatrudniona, zostały zmienione.

Zobacz: Doradztwo prawne


Delegacja pracownika po 18 miesiącach

 

Zmienione w lipcu przepisy wymagają, aby w sytuacji dłuższego pobytu osoby podwładnej poza granicami kraju, zastosować zasady zatrudnienia obowiązujące w tym kraju. W związku z tym, w sytuacji, w której osoba w delegacji zarabiać będzie mniej niż najniższa stawka w danym kraju, będzie ona musiała zostać podniesiona tak, aby odpowiadać prawu kraju docelowego.

Jest to oczywiście jedynie przykład, który ma za zadanie zobrazować jak działać będzie umowa danego podwładnego w sytuacji przebywania w innym kraju przez wydłużony okres czasu. Zmiany, które będą konieczne, mogą również dotyczyć dłuższego urlopu, dodatków do pracy czy innych korzystnych dla danego pracownika spraw.

Czytaj także: Praca zdalna a prawo pracy


Tylko korzystne prawo!

 

Co ważne, osoba, która przebywa w innym kraju przez dłużej niż rok lub półtora roku, będzie musiała zostać zatrudniona na zasadach panujących w tym kraju – jednak tylko, gdy są one dla niej korzystniejsze! Nie ma więc możliwości, że zostanie ona pozbawiona urlopu, otrzyma krótszą umowę czy też niższe wynagrodzenie. W sytuacji, w której obecne warunki zatrudnienia są więc korzystniejsze, nie ma konieczności zastosowania przepisów obowiązujących w kraju, w którym przebywa oddelegowany.


Warto zapoznać się z treścią przepisów prawnych mówiących o przebywaniu pracowników za granicami kraju - szczególnie w sytuacji, w której w naszej firmie wyjazdy są częste.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.