Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników

W lipcu 2020 roku, w przepisach pojawiły się istotne zmiany, jeśli chodzi o delegowanie pracowników do wykonywania swoich obowiązków poza granicami kraju. Jakie prawo obowiązuje firmy w chwili obecnej i czy jest ono korzystniejsze dla osoby zatrudnionej?


Przepisy dotyczące delegowania pracowników

 

Jedną z głównych zmian, jakie zostały wprowadzone, jest fakt, że taki “wyjazd służbowy” może trwać maksymalnie 12 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach – 18 miesięcy. Nie ma więc możliwości, aby osoba zatrudniona przez daną firmę mogła przebywać będzie na terenie innego państwa i tam wykonywać swoje zadania przez dłużej niż półtora roku - jeśli jednak jest to konieczne, nowe prawo wymagało będzie, aby zasady, na których jest ona zatrudniona, zostały zmienione.


Delegacja pracownika po 18 miesiącach

 

Zmienione w lipcu przepisy wymagają, aby w sytuacji dłuższego pobytu osoby podwładnej poza granicami kraju, zastosować zasady zatrudnienia obowiązujące w tym kraju. W związku z tym, w sytuacji, w której osoba w delegacji zarabiać będzie mniej niż najniższa stawka w danym kraju, będzie ona musiała zostać podniesiona tak, aby odpowiadać prawu kraju docelowego.

Jest to oczywiście jedynie przykład, który ma za zadanie zobrazować jak działać będzie umowa danego podwładnego w sytuacji przebywania w innym kraju przez wydłużony okres czasu. Zmiany, które będą konieczne, mogą również dotyczyć dłuższego urlopu, dodatków do pracy czy innych korzystnych dla danego pracownika spraw.


Tylko korzystne prawo!

 

Co ważne, osoba, która przebywa w innym kraju przez dłużej niż rok lub półtora roku, będzie musiała zostać zatrudniona na zasadach panujących w tym kraju – jednak tylko, gdy są one dla niej korzystniejsze! Nie ma więc możliwości, że zostanie ona pozbawiona urlopu, otrzyma krótszą umowę czy też niższe wynagrodzenie. W sytuacji, w której obecne warunki zatrudnienia są więc korzystniejsze, nie ma konieczności zastosowania przepisów obowiązujących w kraju, w którym przebywa oddelegowany.


Warto zapoznać się z treścią przepisów prawnych mówiących o przebywaniu pracowników za granicami kraju - szczególnie w sytuacji, w której w naszej firmie wyjazdy są częste.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.