Praca zdalna a prawo pracy

Początek 2020 roku to wymógł na wielu firmach konieczność przeniesienia swoich podwładnych na tak zwany home office. Praca zdalna to stosunkowo nowy i nieprzerobiony wcześniej przez wiele przedsiębiorstw sposób wykonywania obowiązków, z którego do 2019 roku korzystały głownie osoby samozatrudnione. Jeśli ktoś na co dzień przychodzący do biura wykonywał obowiązki z poza niego, były to sytuacje sporadyczne i wyjątkowe i nie wymagały wdrożenia żadnych dodatkowych zasad czy przepisów prawnych. Jak jest teraz?


Prawo pracy a home office

Jeśli chodzi o kodeks, na próżno szukać w nim przepisów, które mówiłyby o zasadach wykonywania obowiązków zdalnie. Istnieje tylko pojęcie “telepracy”, które niestety nie opisuje sytuacji, w jakiej wiele osób znajduje się teraz. Jak więc zadbać o przepisowe wykonywanie obowiązków i raportować to, co się wykonało i ile czasu poświęciło się na swoje obowiązki?

Zobacz: Prawo pracy


Najlepiej zastosować przepisy z Kodeksu Pracy

W Kodeksie łatwo jednak znaleźć przepisy prawne, które mówią o tym, na jakiej podstawie odbywa się zatrudnienie i wykonywanie swoich zadań. Warto więc zastosować się do art. 100 § 1 KP, w którym mowa o tym, że istnieje obowiązek starannego oraz sumiennego pełnienia narzuconych przez stanowisko i określonych w umowie zadań i funkcji. Art. 6714 KP mówi za to o tym, że osoba lub podmiot zatrudniający ma prawo skontrolować to, w jaki sposób podwładny zdalnie wykonuje swoje zadania - możliwe jest więc sprawdzenie, czy dana osoba nie tylko robi to, co do niej należy, ale również, czy przestrzega zasad BHP oraz czy dba o powierzony sprzęt. Możliwe jest również zaplanowanie konserwacji, napraw oraz wymiany sprzętu - wszystko oczywiście kanałami elektronicznymi. Nie oznacza to jednak, że osoba zatrudniająca może naruszać prywatność i godność podwładnego, poprzez sprawdzanie jego całego mieszkania, lub tez wymagać, aby część przestrzeni mieszkalnej wykorzystywane było zgodnie z życzeniem przełożonych.

Czytaj też: Zmiany w prawie pracy w 2021 roku


Praca zdalna a raportowanie

Nie zmienia to faktu, że podwładny zobowiązany jest do wykonywania poleceń przełożonego, jeśli są one określone w zakresie obowiązków w umowie, a także nie zabraniają tego przepisy prawne. Możliwe może być w związku z tym zdalne raportowanie po całym dniu lub tygodniu, a także monitoring komputera i systemu firmowego.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.