Na czym polega weryfikacja stanu prawnego mieszkania?

Weryfikacja stanu prawnego mieszkania to niezbędny etap przed jego zakupem. Pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z prawami osób trzecich czy kwestiami spadkowymi. W artykule przedstawiamy kluczowe aspekty tego procesu oraz zasady współpracy z biurem nieruchomości.

Na czym polega weryfikacja stanu prawnego mieszkania?

Badanie historii własności mieszkania

Weryfikacja stanu prawnego mieszkania rozpoczyna się od badania historii własności. Biuro nieruchomości może pomóc w uzyskaniu informacji na temat poprzednich właścicieli, a także ewentualnych roszczeń osób trzecich. Ważne jest sprawdzenie, czy mieszkanie nie jest obciążone hipoteką lub służebnością gruntową, które mogą wpłynąć na możliwość swobodnego korzystania z nieruchomości. Ponadto warto zbadać, czy nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu lokalu, takich jak np. wpis do rejestru zabytków. Badanie historii własności mieszkania obejmuje również sprawdzenie, czy nie ma żadnych nieuregulowanych kwestii spadkowych. W przypadku, gdy mieszkanie było przedmiotem spadku, należy upewnić się, że wszyscy spadkobiercy zostali właściwie wykreśleni z księgi wieczystej.

Zgodność stanu faktycznego z dokumentami

Kolejnym etapem weryfikacji stanu prawnego mieszkania jest sprawdzenie zgodności stanu faktycznego nieruchomości z dokumentami. Współpracując z biurem nieruchomości, warto zweryfikować, czy metraż mieszkania zgadza się z danymi zawartymi w akcie notarialnym oraz czy lokal posiada wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie. Niezbędne jest także sprawdzenie, czy budynek, w którym znajduje się mieszkanie, został prawidłowo zarejestrowany w ewidencji gruntów i budynków. Zgodność stanu faktycznego z dokumentami jest istotna również ze względu na kwestie podatkowe. Należy upewnić się, że wszelkie opłaty związane z nieruchomością, takie jak podatek od nieruchomości czy opłaty za śmieci, zostały uregulowane przez poprzedniego właściciela. W przeciwnym razie nowy właściciel może zostać obciążony zaległościami finansowymi.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.