Zespół

Witold Drozdowski

Prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były starszy inspektor pracy. Prawem pracy zajmuje się od ponad 20 lat.

W ramach działań podejmowanych jako Inspektor Pracy sprawował nadzór i kontrolę pracodawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,

Autor licznych publikacji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Od maja 2014 r. prowadzi samodzielną Kancelarię Prawa Pracy i BHP, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy.

Ceniony wykładowca prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (HR) na licznych szkoleniach w tej jakże ważnej, lecz nadal niszowej dziedzinie prawa.

Nina Skórska-Książek

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła także studia doktoranckie Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Autorka licznych publikacji branżowych oraz organizatorka i prelegentka kursów, szkoleń i konferencji naukowych dotyczących aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej czy zatrudniania pracowników. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego oraz prawie pracy. Doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy w ramach obsługi podmiotów korporacyjnych obecnie wykorzystuje pełniąc funkcje doradcze oraz zasiadając w organach zarządczych stowarzyszeń.

Kamila Lustyk

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.

Współpracuje z Kancelarią od 2020 r. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz specjalizuje w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa umów w obrocie gospodarczym. Posługuje się językiem angielskim.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.