O mnie

Prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były starszy inspektor pracy. Prawem pracy zajmuje się od ponad 20 lat.

 

W latach 1996 – 2001 pracownik Sekcji Porad Prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, gdzie zajmował się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy, jak również BHP zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. W 2001 roku złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. We wrześniu 2009 roku awansowany na stanowisko Starszego Inspektora Pracy.

Pełniąc funkcję Inspektora Pracy przeprowadził prawie dwa tysiące kontroli przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich rodzajów branż i sektorów.

 

W ramach działań podejmowanych jako Inspektor Pracy sprawował nadzór i kontrolę pracodawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,

 

Autor licznych publikacji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce m.in. „Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – nowe rozwiązania” (doradca podatnika 44/2004), „Skutki ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych” (doradca podatnika 38/2004).

Od maja 2014 r. prowadzi samodzielną Kancelarię Prawa Pracy i BHP, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy.

Ceniony wykładowca prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (HR) na licznych szkoleniach w tej jakże ważnej, lecz nadal niszowej dziedzinie prawa.

 

 

 

 

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.