Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem dokumentacji z obszaru HR, nie tylko z zakresu prawa pracy (umowy, regulaminy i inne), ale również z zakresu compliance  (kodeksy etyki, procedury antymobbingowe, procedury zgłaszania nieprawidłowości whistleblowing, procedury dot. przetwarzania danych osobowych i inne). Do zadań kancelarii należy także tworzenie i wdrażanie kompleksowej dokumentacji pracowniczej związanej z obsługą dużych procesów restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy i innych. Kancelaria zajmuje się tworzeniem regulaminów, procedur i innych dokumentów oraz dostosowane ich do potrzeb i specyfiki działalności Klienta oraz branży.

Podczas przygotowywania i wdrażania regulaminów i procedur, do zadań Kancelarii należy rekomendowanie działań i strategii mających na celu skuteczne ich wdrożenie. Kancelaria prowadzi audyty stosowanej przez Klientów dokumentacji pracowniczej, stwierdza ewentualne nieprawidłowości i ryzyka oraz rekomenduje zmiany, które powinny być wprowadzone.

Prawo pracy

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.