BHP

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA Z ZAKRESU BHP

Bazując na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy jako Starszy Inspektor Pracy, oferujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (służba BHP).

 

Do naszych zadań w zakresie obsługi BHP należy:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp;
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji;
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
 • Ocenę zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe);
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie dokumentacji powypadkowej;
 • Sporządzanie i przedstawianie raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • Obecność podczas kontroli przez organy zewnętrzne upoważnione do kontroli (udzielanie informacji kontrolującym i  opracowywanie korespondencji pokontrolnej)
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp;
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych
 • Wykonywanie zadań służby BHP;
 • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników;

  Coraz większe grono naszych Klientów korzysta z tej formy współpracy. Nawiązanie stałej współpracy gwarantuje obniżenie kosztów, dzięki dostosowaniu usług do indywidualnych potrzeb Klienta. Współpracuję  na warunkach dogodnych dla Klienta.

 

 

BHP

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.